Project

SIEN

SIEN is de Limburgse kennisgemeenschap voor cultuureducatie van 23 onderwijsstichtingen. Binnen SIEN komt cultuur en onderwijs samen en ontstaan er inspirerende ideeën en initiatieven. Scholen en culturele experts ontwikkelen samen cultuuractiviteiten. Ontwikkeling, vernieuwing, verdieping en verrijking van cultuur als middel staat centraal.

Stichting Cultuurpad is penvoerder van SIEN en werkgever van team SIEN.


Wie is SIEN?
De volgende onderwijsstichtingen vormen samen de kern van SIEN. Deze onderwijsstichtingen vormen tevens de leden van de adviesraad, de volgende personen zijn hierbij betrokken:

- Stichting Akkoord!-po, Peter Adriaans (voorzitter)
- Dynamiek Scholengroep, Jos Baggen
- Stichting Eduquaat, Andre Von Berg
- Stichting INNOVO, Joan van Zomeren
- Stichting Invitare Openbaar Onderwijs, Hans Bouwhuis 
- Stichting Kom Leren, Johan Linckens
- Stichting Kerobei, Huub Hovens
- Stichting Kindante, Resy van Leeuwen
- Stichting Meerderweert, Jos Coolen & Henk Jabben
- Onderwijsstichting MOVARE, Andrew Simons
- Stichting Prisma, Paula Corsten
- Stichting Fortior, Peter van Eijk 
- SKO Maasdal, Ron van Mierlo & Ben van Lieshout
- Stichting Lijn83 Primair Onderwijs, Toon van den Hanenberg 
- SPOLT, Arno Gubbels
- SPO Venray, Yvonne Raaijmakers & Karin Buskens
- Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel, Paul Engels
- Stichting Martinussschool, Frank Giesen
- Stichting Swalm en Roer, Jos de Vriend
- Stichting Triade, Bert Lemmens
- OBS De Klimop Nederweert /RBOB De Kempen, Ingrid Maes
- De Wijnberg, Mart Seerden
- Mikado Gennep, Erik Dankbaar

De thuisbasis van SIEN is www.bijsien.nl. Een portal over cultuureducatie waar informatie inspiratie, kennis en ontwikkeling kan opleveren. Op www.bijsien.nl komt alles samen. 

 

foto